Frågor & svar

ställ din fråga till oss

Gäller rotavdraget vid takbyte?
Ja, takläggningsarbete är avdragsgillt via rot. Rotavdraget fungerar som så att du får dra av 50 % av arbetskostnaden för takläggningsarbete, upp till en maxgräns på 50 000 kronor per person och år. När det gäller takläggningsarbete så finns det en viss risk att arbetskostnaden kan bli så pass hög att denna maxgräns överstigs. För att utnyttja rotavdraget behöver man inte göra någonting speciellt. Om den takläggningsfirma eller takläggare som man anlitar har f-skatt så ska det ske automatiskt, och fungerar i praktiken som så att kostnaden för arbete (men inte material) halveras. Observera dock att rotavdraget planeras att sänkas från 2016, från 50 % till 30 %, även om årsgränsen på 50 000 kronor kommer att kvarstå, i alla fall tills vidare.

Kan man välja vilken taktyp som helst?
Nej, det är ingen bra idé. Tunga tak som tegel och betong kräver en viss lutning för att det ska vara säkert att lägga dem. För tak som är platta är det i princip shingel och papptak som gäller, då dessa material inte väger mycket. Även plåttak är lätta, men dessa kräver ändå normalt i alla fall lite lutning för att det ska vara säkert att använda sig av det.

Är det bäst att renovera eller helt byta taket?
Det beror på hur pass ”skadat” taket är. Att försöka renovera ett tak där det redan börjat läcka in till vinden är sällan en bra idé – då är det bäst att lägga ett helt nytt tak på en gång. Sedan är det också som så att man bör åtgärda fel så fort som de uppstår. Annars kommer de snabbt att växa till sig och kosta mycket pengar att åtgärda. Det lönar sig sällan att vänta, och det är alltid bäst att göra ett så grundligt arbete som möjligt.

Vad är timpriset för att byta tak?
Medianpriset för takläggning i Sverige ligger på 450 kronor, medan genomsnittet ligger på 530 kronor. Att snittpriset är högre beror på att även om de flesta ligger runt 450 kronor per timme, så finns det ett fåtal som kommer att begära ett betydligt högre pris än så. Den som inte bor i ett av Sveriges högkostnadsområden kommer antagligen att få betala runt 450 kronor per timme, medan de som bor där prisnivån är högre kan komma att få betala betydligt mer.