Vad kostar takläggning?

Kostnaden för att lägga tak kan vara svår att beräkna eftersom det skiljer sig så kraftigt åt. Det handlar inte bara om takets storlek, utan om vilket material man har valt, och hur pass mycket jobb som behöver utföras. Är det bara yttertaket som behöver bytas, med eventuellt lite renovering av undertaket, eller är det bäst att riva ut undertaket också och lägga nytt? Detta kommer att göra stor skillnad för hur mycket det kommer att kosta.

Det är också viktigt att inte snåla här: behöver undertaket bytas ut så ska man inte försöka spara pengar genom att i stället försöka renovera det. Gör man så så kan det komma mycket surt efter och innebära att man måste byta tak igen betydligt tidigare än om man gjort ett bra jobb från början. Låter man snålheten bedra visheten så kommer det att komma surt efter, med höga kostnader som följd.

Skillnader i arbetstid
Till att börja med så kommer arbetstiden att variera mycket beroende på vilken typ av tak det handlar om. Det rör sig då om runt en halvtimme per kvadratmeter tak för exempelvis papptak, och uppemot en och en halv timme eller mer för tegel- eller betongpannor där även undertaket behöver bytas ut. Detta är uppenbart ingen liten skillnad utan kommer att göra stora skillnader för det slutgiltiga priset. Nu är det inte enbart takets storlek och det material som man valt som avgör hur lång tid det hela kommer att ta, utan även takets utformning spelar in en del, även om det sälla är någonting som gör så stor skillnad som skillnaden mellan papptak och panntak.

Gör man ett överslag för runt en halvtimme per kvadratmeter för papptak, lite mer för shingel- och plåt, och så runt en timme för tegel och betong så kommer man att få fram en hyfsad uppskattning om hur lång tid det kommer att ta en takläggningsfirma att utföra jobbet. Lägger man sedan till runt en halvtimme per kvadratmeter om även undertaket ska bytas ut så kommer man ändå närmare.

Skillnader i timkostnad
Timkostnaden för att anlita en takläggare kan variera en hel del: från runt 400 till 650 kronor per timme. Skillnaden där beror på en mängd olika saker, inte minst då att prisnivåerna skiljer sig kraftigt åt runtom i landet. Att få tag på en takläggare som arbetar för 400 kronor per timme i landets dyrare regioner är i princip omöjligt, medan 650 kronor per timma är en fantasisumma i andra delar. Kostnaden för att anlita en takläggare kommer att spegla prisbilden i regionen i övrigt, och mediantimkostnaden i Sverige ligger på 450 kronor i timmen.

Lägga taket själv
Med tanke på ovanstående är det självklart att det är frestande att lägga taket själv – den rena arbetskostnaden för att få ett nytt tak lagt kommer att landa på många tiotusentals kronor, och det är inte omöjligt att den slutar på över hundratusen. Nu kommer det inte alltid att bli så mycket, då rotavdraget gäller vid takläggning, vilket gör att man kan dra av halva arbetskostnaden, upp till maximalt 50 000 kronor per år, vilket innebär en betydande besparing (från och med 2016 kommer dock rotavdraget att sänkas, från 50 % till 30 %, med bibehållen maxgräns).

Att då lägga sitt tak själv är en möjlighet, speciellt om det rör sig om papp- eller shingeltak. Dessa två taktyper är ofta tillverkade med tanke på att de ska vara lätta att lägga, och om inte omfattande arbete på undertaket krävs så kan de flesta som inte har tummen mitt i handen göra det själva. Vad gäller plåttak, betongtak och tegeltak är det lite svårare, samtidigt som riskerna för skador både på tak och person är större där. Dessa tak är definitivt möjliga att lägga själv, men speciellt vad gäller betong- och tegelpannor så är det ett drygt och mödosamt arbete med hög riskfaktor. Där bör man i stället anlita proffs för att få jobbet utfört.